Koncesionářské poplatky

Televizi nebo rádio vlastní v České republice naprostá většina domácností. Každá z nich proto jednou měsíčně obdrží do schránky složenku se dvěma částkami. Jsou to povinné koncesionářské poplatky za vlastnictví výše zmíněných přijímačů. […]

Srovnejte bankovní půjčky. Rozdíly vás jistě ohromí

Bankovní segment je bohatší, než kdy předtím. Na mysli máme hlavně úvěry, s pomocí nichž můžete financovat své potřeby a záliby. Rozhodnete-li se využít bankovní půjčky, pak určitě věnujte alespoň trochu svého drahocenného času praktickému porovnání jednotlivých produktů. […]