5 investičních strategií do akcií pro začátečníky

Sdílet článek

Investiční strategie do akcií jsou způsoby, jakými mohou lidé zhodnotit své peníze pomocí nákupu a prodeje akcií na burzách. Existuje mnoho různých strategií, které se mohou použít, v závislosti na cílech investora, jeho toleranci rizika a finančních prostředcích. Zde je několik příkladů investičních strategií do akcií:

Dlouhodobé držení akcií:

Tato strategie se zaměřuje na nákup kvalitních akcií a jejich dlouhodobé držení, zpravidla po dobu několika let nebo déle. Tento přístup vyžaduje trpělivost a schopnost ignorovat krátkodobé výkyvy cen akcií.

Příklad:

Investor Jane si koupí akcie společnosti XYZ za 100 dolarů za kus. Její cílem je držet akcie po dobu několika let, zatímco očekává, že cena akcií poroste v budoucnosti. Během těchto několika let se cena akcií společnosti XYZ zvýší na 150 dolarů za kus. Investor Jane tedy získá 50 dolarů na akcii, což je 50% nárůst.

I když cena akcií může během tohoto období kolísat, investor Jane se rozhodne držet akcie až do doby, kdy se rozhodne, že je čas je prodat. Tento přístup vyžaduje trpělivost a schopnost ignorovat krátkodobé výkyvy cen akcií.

Riziko: NÍZKÉ

Diversifikace:

Tato strategie se zaměřuje na rozptýlení rizika tím, že se investuje do širokého spektra akcií různých společností a odvětví. Diversifikace může pomoci snížit riziko klesajících cen akcií v jednom odvětví nebo společnosti.

Riziko: NÍZKÉ

Krátkodobé obchodování (trading):

Tato strategie se zaměřuje na nákup a prodej akcií během krátkého časového období, obvykle během jednoho nebo několika dní. Tento přístup vyžaduje dobré porozumění trhu a schopnost rychle reagovat na změny.

Riziko: VYSOKÉ

Investování do dividendových akcií:

Tato strategie se zaměřuje na nákup akcií společností, které vyplácejí pravidelné dividendy. Investoři mohou získat pravidelné příjmy z dividend, a navíc se mohou těšit z růstu cen akcií.

Riziko: NÍZKÉ

Investování do indexových fondů:

Tato strategie se zaměřuje na nákup indexových fondů, které replikují ceny akcií vybraného indexu, jako je například S&P 500. Investoři mohou snadno získat výběr akcií pomocí indexových fondů a mohou se těšit z růstu celého trhu. Tento přístup může být vhodný pro investory, kteří nechtějí trávit mnoho času výběrem jednotlivých akcií.

Riziko: NÍZKÉ

Investování do akcií s nízkým price-to-earnings ratio:

Tato strategie se zaměřuje na nákup akcií společností, jejichž cena je nízká ve srovnání s jejich ziskovostí. Tento přístup může být vhodný pro investory, kteří hledají akcie s potenciálně vysokým růstem.

Riziko: STŘEDNÍ

Investování do akcií s nízkým price-to-book ratio:

Tato strategie se zaměřuje na nákup akcií společností, jejichž cena je nízká ve srovnání s jejich účetní hodnotou. Tento přístup může být vhodný pro investory, kteří hledají akcie s potenciálně vysokým růstem.

Riziko: STŘEDNÍ

Shortování akcií

Shortování akcií je technika, při které investor očekává pokles ceny akcií a tedy chce vydělat na propadu cen akcií. Investor tedy nejprve najde akcie, jejichž cenu očekává, že poklesne, a poté je půjčí od jiné osoby nebo instituce. Investor následně akcie prodá a vyčká, až se cena akcií skutečně sníží. Poté akcie opět koupí zpět a vrátí je osobě nebo instituci, od které je půjčil. Pokud se cena akcií skutečně snížila, investor získá rozdíl mezi cenou, za kterou akcie prodal, a cenou, za kterou je později koupil zpět. Je důležité si uvědomit, že shortování akcií představuje vysoké riziko a nemusí vždy přinést očekávaný výnos.

Riziko: VYSOKÉ

Zázrak jménem složené úročení

Složené úročení je finanční koncept, který se často používá při popisu způsobu, jakým mohou být peníze zhodnoceny pomocí reinvestice zisků zpět do investice. Tento proces může vést k rychlému zhodnocení peněz v delším časovém horizontu.

Při investování do akcií může být složené úročení užitečné, pokud investor získává pravidelné dividendy a ty pak reinvestuje zpět do akcií. To může vést k dalšímu zhodnocení peněz pomocí růstu cen akcií a dalších dividend. Je důležité si uvědomit, že investice do akcií představují určité riziko a nemusí vždy přinést očekávaný výnos. Je proto důležité důkladně zvážit své finanční cíle a toleranci rizika předtím, než se rozhodnete pro konkrétní investiční strategii. Měli byste také vždy vyhledat radu od odborníka na finanční plánování nebo od licencovaného finančního poradce.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek