30.11.2016

Akceptační úvěr

Akceptační úvěr bývá akceptovaný a vystavený bankou nebo akceptační autoritou, avšak nedochází k žádné transakci a převodu peněžních prostředků. Považuje se za základní formu směnkového úvěru. Dlužníkovi nejsou poskytnuty peněžní prostředky, banka pouze poskytne svoje renomé a vytvoří záruky k získání peněžních prostředků. Tento typ úvěru je pro bankovní instituce velmi rizikový a proto ho poskytují pouze nejlepším klientům.