30.11.2016

Akontace

Akontace je první zálohová splátka, kterou klient zaplatí ještě před samotným uskutečněním dodávky produktu nebo služby dodavatelem. Platba může být vykonána před podpisem smlouvy nebo i dříve, ale vždy před dodáním konkrétního zboží nebo služby. Výše této „předsplátky“ se stanovuje v  procentuální části z celkové ceny výrobku nebo služby.