Akreditovaný, zapsaný a soudní mediátor. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Sdílet článek

V oblasti mediace se můžete setkat s těmito třemi pojmy. Každý z nich obnáší něco jiného, a proto se vyplatí znát jednotlivé odlišnosti.

Akreditaci získáte na kurzu

Jako první si představíme akreditovaného mediátora. Akreditaci získáte po absolvování vybraných výcviků mediace. Některé ji nabízí, některé ne. Akreditace přitom spočívá v závěrečné zkoušce, po jejímž složení může mediátor používat titul akreditovaný. Akreditovaný mediátor ovšem není mediátorem podle zákona o mediaci a soudy k němu nemohou posílat účastníky.

Zápis na Ministerstvu spravedlnosti

Zákon o mediaci zná pouze termín zapsaný mediátor. Tím se podle tohoto zákona stane fyzická osoba, která je zapsána v seznamu mediátorů. Zmíněný seznam je přitom veden Ministerstvem spravedlnosti.

Na zapsaného mediátora je třeba složit státní zkoušku, která se skládá z písemného testu a samostatného mediování modelové kauzy před odbornou porotou.

Ke zkoušce zapsaného mediátora uchazeč nemusí být ani akreditovaný, ani nemusí prokazovat absolvování kurzu v konkrétním časovém rozsahu.

Soudní mediátor neexistuje

Posledním termínem je soudní mediátor, který však oficiálně vůbec neexistuje. Zákon tento pojem nezná a jedná se tak pouze o vžité označení používané při běžných rozhovorech. Lidé jako soudního mediátora označují takového člověka, ke kterému bývají posílány osoby při nařízených mediacích. Jedná se tedy o mediátora zapsaného.

Zjistěte všechny principy mediace na odborném šestidenním výcviku. Naučíte se na něm, jak chápat a řešit spory a budete připraveni vykonávat profesi mediátora.

5/5 - (2 votes)
Sdílet článek