30.11.2016

Banka

Banka je instituce, která poskytuje finanční služby. Jejím základním účelem je shromaždování dočasně volných peněžních prostředků, které pak formou úvěrů dává k dispozici fyzickým i právnickým osobám. Provozováno těchto služeb je regulováno státem. Aby banka mohla provozovat svoji činnost, potřebuje k tomu bankovní licenci a podléhá bankovnímu dozoru, který vykonává ČNB.