17.1.2017

Cash flow

Cash flow, nebo též peněžní tok či oběh financí. Vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za konkrétní zvolené období. Pojem se používá hlavně v souvislosti s firmami.