17.1.2017

Co je průměrná mzda a jak se vypočítává?

Průměrná mzda je statistický ukazatel, který udává, kolik peněz v průměru zaměstnanci v dané oblasti nebo odvětví vydělají za rok. Je to jednoduchý způsob, jak porovnat mzdy mezi různými zeměmi nebo regiony, nebo mezi různými odvětvími nebo profesemi. Průměrná mzda je vypočítána jako součet všech mzdových plateb, které byly v dané oblasti nebo odvětví vyplaceny za určité období (obvykle za rok), rozdělených počtem zaměstnanců, kteří tyto mzdy dostali. Je důležité si uvědomit, že průměrná mzda nezohledňuje individuální výdělky jednotlivých zaměstnanců a může se lišit od skutečné mzdy konkrétního zaměstnance.