17.1.2017

Derivát

Derivát ve finanční oblasti představuje penězmi ocenitelné právo nebo závazek vztahující se na cenné papíry či závazek odvozený od cenných papírů, komodit, úrokových sazeb i kurzových indexů. Derivát představuje všeobecně takový finanční produkt, jehož cena se odvozuje od cen podkladových aktiv.