17.1.2017

Dluhopis

Dluhopis je cenný papír ve kterém se dlužník zavazuje zaplatit danou sumu podle předem dohodnutých podmínek. Dluhopis vystavuje emitent (dlužník), což může být banka, stát, podnik či fyzická osoba.