Dluhy u zdravotní pojišťovny

Sdílet článek

Zaměstnanec, podnikatel, ale i osoba bez zdanitelných příjmů. Ti všichni jsou vedeni u příslušné zdravotní pojišťovny jako pojištěnci, tudíž jim také kyne povinnost k placení pojistného. Pokud jej dlouhodobě nehradí, vzniká závažný problém. Zatímco u zaměstnanců je na vině účetní oddělení zaměstnavatele, OSVČ si hradí pojistné ze zákona sami, totéž platí pro OBZP.

Dluhy se vymáhají, sankcím se tu prostě nevyhnete

Exekuce jsou poměrně rychlé, možnosti zdravotních pojišťoven rozsáhlé. Vyhnout se zaplacení dluhu prakticky ani není možné, exekuční řízení se může rozběhnout skoro okamžitě. Seznamy dlužníků najdete na internetu, firmám či živnostníkům může podobná informace hodně uškodit. Kupříkladu Všeobecná zdravotní pojišťovna zveřejní každého plátce, jehož dluh přesáhne tři sta tisíc korun.

Penále je vlastně poměrně nízké, tedy alespoň na první pohled. Činí totiž 0,05 % dlužné částky za den. Stotisícový dluh na pojistném ale meziročně naroste skoro o dvacet tisíc. Pojišťovna vymáhá přitom nejen původní dlužnou sumu, ale i penále. Odpuštění penále lze dosáhnout jen ve výjimečných případech, takové jednání se pak vleče poměrně dlouho. Je nutné uhradit dlužné pojistné včas a současně i podat příslušnou žádost. Penále může být částečně nebo ve výjimečných případech i zcela prominuto. Na promlčení dluhu se tu spoléhat nelze, celková promlčecí lhůta je desetiletá a pojišťovny mají právní mechanismy nastavené specifickým způsobem – úhradě se tedy nikdo nevyhne. Dluhy nesmažete ani tím, že změníte pojišťovnu, stále totiž dlužíte té předchozí.

Dluh vůči zdravotní pojišťovně samozřejmě může vzniknout i jinak než prostým nezaplacením pojistného. Pokud totiž OSVČ nepředá do příslušného data Přehled o příjmech a výdajích, může mu být vystavena pokuta v řádu desetitisíců (obvyklý maximální limit je padesát tisíc). Tato pokuta se rovněž může vymáhat dlouho po splatnosti i formou exekuce.

5/5 - (2 votes)
Sdílet článek