Dopravní nehoda a odškodnění utrpěné bolesti

Sdílet článek

Dopravní nehoda bývá bohužel často spjata s újmou na zdraví u poškozeného, který není viníkem nehody. Nejčastěji uplatňovanou náhradu přitom symbolizuje bolestné. Přečtěte si, jak na to.

Co je odškodnění bolesti

Jedná se prakticky o náhradu za bolestivý stav, jistou míru nepohodlí a stresu spojeným se způsobenou újmou na zdraví následkem dopravní nehody. V Občanském zákoníku je přitom jasně vymezeno, že při ublížení na zdraví odčiní viník poškozeného peněžitou náhradou, která vyváží plně vytrpěnou bolest a další nemajetkové újmy.

V případě, že kvůli poškození zdraví vznikne překážka lepší budoucnosti poškozeného, musí mu škůdce nahradit i ztížení společenského uplatnění.

Výše odškodnění za bolest

V Občanském zákoníku konkrétní výši částky pro odškodnění bolesti nenajdeme. Pro snadnější orientaci však Nejvyšší soud zpracoval takzvanou Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. V ní najdeme kromě jiného i postup pro správné stanovení výše odškodného.

Ve zmíněné metodice jsou uvedeny jednotlivé položky znázorňující určitý druh bolesti a těmto položkám jsou následně přiřazeny dané bodové hodnoty, které vyjadřují vzájemné proporce mezi položkami. Pro stanovení odškodnění bolesti je poté nezbytné celkový součet bodů vynásobit hodnotou jednoho bodu.

Tato hodnota se každým rokem mění. Její výpočet je odvozený z jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející tomu roku, v němž bolest vznikla.

Nejlepší vysvětlení je však na příkladu. V roce 2015 činila popsaná hrubá mzda 26 467 Kč. Z toho vyplývá, že hodnota jednoho bodu je ve výši 264,67 Kč, pokud bolest vznikla v dalším roce – tedy v roce 2016.

Odškodnění bolesti lze navýšit s ohledem na komplikovanost léčby ve vztahu k položkám, kterých se komplikace týká. Zejména pokud poškozený musel následkem dopravní nehody podstoupit operaci, je vhodné využít pro výpočet bolesti specializovaného znalce, který správně ohodnotí jizvy a rány spojené s operací.

Zajímá vás o odškodnění nehod více? Nebo právě nějakou takovou událost řešíte? Obraťte se na zkušené právníky ve svém oboru.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek