17.1.2017

Eskotní úvěr

Eskotní úvěr je nejbezpečnější typ směnkového úvěru. U eskontního úvěru banka odkoupí směnku od jejího majitele dřív než nastane doba splatnosti. Předmětem odkupu se tedy stává směnka za zboží, služby či jiné statky, která představuje nástroj platby mezi odběratelem a dodavatelem. Odběratel je nazýván emitentem směnky, dodavatel je nazýván remitentem. Eskontní úvěr není v ČR příliš rozšířený, nahrazje se například kontokorentem, jehož získání bývá administrativně jednodušší.