Jak je to s povinností zaměstnavatele vydat zaměstnanci zápočtový list

Sdílet článek

Máte ve svém kolektivu zaměstnance, který již delší dobu nechodí do práce a zrušili jste tak okamžitě pracovní poměr? Nebo zaměstnance, který vám nevrátil zapůjčené pomůcky potřebné pro výkon povolání? A zajímá vás, jak je to v takových situacích s vydáním zápočtového listu?

Zápočtový list musíte vydat vždy

Řešení situace najdete v zákoníku práce, konkrétně v § 313. Ten říká, že zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (neboli zápočtový list) při skončení pracovního poměru. Zákoník ovšem blíže neříká, co přesně je myšleno pojmem vydat.

Můžeme ovšem předpokládat, že pokud zaměstnanec již do práce nechodí, nemůžete jej ani nutit přijít si právě pro onen zápočtový list. V takovém případě se jeví jako ideální jeho zaslání poštou.

TIP: Výše popsaná situace se často objevuje ve společnostech řešících konflikty mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tyto konflikty vám může pomoci odstranit firemní mediace.

A potvrzení o zaměstnání musíte jako zaměstnavatel vydat zaměstnanci i v případě, že nemá splněny veškeré své povinnosti nebo pohledávky vůči vaší osobě. Pokud vám tak například ještě nevrátil notebook nebo klíče od kanceláře, nepředstavuje to překážku pro vydání zápočtového listu.

Jak zapůjčené věci získat zpět?

Jistě vás však zajímá, jak tedy od zaměstnance získat zpět veškeré vámi zapůjčené věci. Nejprve jej můžete vyzvat, aby tak učinil. Nejlépe písemně. Pokud se nedočkáte žádné reakce, napište předžalobní výzvu. Vzor takové výzvy přitom najdete na internetu. A pokud se ani poté nic nestane, budete muset celou záležitost řešit před soudem.

Takové problémy v pracovních vztazích rozhodně nejsou ničím příjemným. Naučte se je proto včas řešit a absolvujte firemní mediaci.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek