Jak můžete v České republice vykonávat profesi mediátora

Sdílet článek

Mediaci je u nás možné vykonávat jako podnikatel, zapsaný mediátor, ale i zaměstnanec. Zjistěte více o tom, co je třeba pro jednotlivé možnosti splnit.

Co je mediace a kdo je mediátor

Jako mediace se zjednodušeně řečeno označuje postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů. Tito mediátoři přitom mají za úkol podporovat komunikaci mezi osobami, kterých se daný konflikt týká.

Výsledkem mediace by mělo být dosažení smírného řešení konfliktu prostřednictvím uzavření mediační dohody. Samostatnou roli poté zastává rodinná mediace, v rámci které se řeší konflikty vyplývající z rodinných vztahů.

TIP: Vyberte si některý z mediačních kurzů a naučte se řešit konflikty touto cestou.

Zapsaný mediátor

Jak jsme již zmínili, profesi mediátora je možné vykonávat v roli zapsaného mediátora. Jako zapsaný mediátor se označuje mediátor podle zákona o mediaci. Jedná se o osobu, která složila zkoušku zapsaného mediátora.

Tato zkouška se skládá na Ministerstvu spravedlnosti, pouze advokáti ji skládají u České advokátní komory. Jakmile mediátor zkoušku úspěšně složí, je zapsán v seznamu zapsaných mediátorů.

Podnikající osoba

Pokud z nějakého důvodu nechcete nebo nemůže složit zkoušku na zapsaného mediátora, můžete jako mediátor působit v roli podnikající osoby. V takovém případě budete tuto činnost provádět na základě živnostenského oprávnění.

Abyste živnostenské oprávnění získali, je třeba splnit pouze trestní bezúhonnost a prokázat nulové daňové nedoplatky. K vykonávání mediace si vystačíte s volnou živností, ke které není třeba žádné speciální vzdělání ani praxe.

Jaké jsou další možnosti?

Kromě zmíněných variant lze mediaci provádět i jinými způsoby. Především se jedná o případ personalistů nebo vedoucích větší skupiny zaměstnanců. Právě ti mohou být svými zaměstnavateli zaúkolováni, aby řešili případné konflikty na pracovišti.

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek