Jak na daňové přiznání právnických osob

Sdílet článek

Daně musí platit všichni, podnikatele a firmy nevyjímaje. Většina z nás zná pojem daň z příjmů fyzické osoby. Povinnost platit daně mají ale také osoby právnické. Jak právnickou osobu definujeme a jaká specifika mají její daňová přiznání?

1) Kdo je právnickou osobou

Zjednodušeně řečeno, právnickou osobou je každá obchodní firma. Zákon zná celkově tři typy právnických osob:

-obchodní korporace, tedy běžné obchodní firmy

-fundace, tedy nadační fondy

-smíšené útvary, tedy ústavy obecně prospěšné celé společnosti

2) V jakém období musí PO podávat daňové přiznání?

Dle zákona se přiznání k dani z příjmů provádí buď jednou za kalendářní či jednou za hospodářský rok, případně za účetní období, je-li toto období kratší, než 12 měsíců po sobě jdoucích.

3) Jaké jsou lhůty pro podání?

Obecně platí pro všechny PO termín tří měsíců od ukončení zdaňovacího období. Pouze pokud máte ze zákona povinnost mít auditorem ověřenou závěrku nebo pokud využijete daňového poradce, protahuje se lhůta na 6 měsíců po ukončení zdaňovacího období.

Pokud si uvědomíte, že máte v původně podaném daňovém přiznání chybu, můžete podat i takzvané opravné daňové přiznání, ovšem pouze před uplynutím lhůty pro řádné daňové přiznání.

Zákon zná také dodatečné daňové přiznání, které se používá v okamžiku, kdy se změní výše daně, kterou má subjekt zaplatit, popřípadě pokud se změní finanční hodnota ztráty.

4) Do kdy je nutné daně zaplatit

Pokud v minulém období přesáhla vaše daňová povinnost 30 tisíc korun, platíte od příštího období daně zálohově, vypočteno průměrem z poslední zdaňovací povinnosti. Pokud ne, musíte vypočtenou daň zaplatit spolu s termínem pro podání přiznání.

To můžete učinit buď hotovostně, tedy poštovní poukázkou typu A, nebo bezhotovostní formou na bankovní účet příslušného finančního úřadu.

5) Komu a jak přiznání podat?

Přiznání musíte podat vašemu místně příslušnému pracovišti vašeho krajského finančního úřadu, pod který spadáte. A to buď osobně, přímo na vyplněném papírovém tiskopisu, který je k dostání na úřadech, nebo na vytištěném formuláři, který má shodné parametry. Pokud vlastníte datovou schránku, máte povinnost vyřídit podání přiznání touto cestou.

5/5 - (7 votes)
Sdílet článek