Jak na zvýšení odškodnění za bolest

Sdílet článek

Stali jste se účastníky dopravní nehody? V tom případě se možná právě zajímáte o odškodnění bolesti, které symbolizuje základní náhradu nemajetkové újmy. Víte, jakým způsobem se dá základní náhrada navýšit?

Jak se odškodnění počítá

Při mimosoudním řešení odškodnění bolesti je pro pojišťovny klíčový výpočtový mechanismus, který stanovuje Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Ta přitom vychází z jednotlivých položek, které charakterizují konkrétní újmu na zdraví. A každé z těchto položek je přiřazeno určité bodové ohodnocení.

Pojišťovny následně sečtou jednotlivé položky újmy na zdraví. Takovou položkou může být například zlomenina nebo otřes mozku. A výsledný bodový součet plynoucí ze všech položek se následně vynásobí hodnotou jednoho bodu.

Příklad výpočtu odškodnění

Nejlépe celý mechanismus pochopíte na příkladu. Představte si, že jste utrpěli těžký otřes mozku. Tomu je podle Metodiky přiřazeno 60 bodů. Výše základního odškodnění bolesti, ke které došlo v roce 2016, tedy bude činit 15 880,2 Kč.

A tento základ lze dále ještě navýšit. K tomu je třeba vyjádření ošetřujícího lékaře, který celou záležitost posoudí z hlediska komplikovanosti léčby. Rozlišují se přitom čtyři stupně komplikovanosti léčby – lehká, středně závažná, závažná a těžká.

Jak rozeznat stupeň komplikace

Komplikace lehká nemá prokazatelný vliv na celkový stav. Řadíme zde například infekci rány. Komplikace středně závažná vyžaduje navíc dlouhodobou léčbu nebo další operaci. Může se jednat například o hlubokou infekci rány nebo flebotrombózu.

Závažná komplikace v akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav pacienta, vyžaduje intenzivní léčbu nebo více reoperací. Typicky se jedná o případy, které potká pneumonie nebo rozpad anastomozy. Posledním typem je komplikace těžká, která přechodně ohrožuje život pacienta nebo jeho zdraví. Například selhání některého z orgánů.

Potřebujete pomoci s odškodněním nehody? Více informací najdete na www.odskodneninehody.cz.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek