Jak obchodovat s dluhopisy?

Sdílet článek

V posledních letech se na vrchol popularity investičních produktů dostaly dluhopisy. Tento pojem se na nás valí z mnoha různých zdrojů a není jednoduché se vyznat v tom, o co vlastně jde a jak se na tom dá vydělat. Zjednodušeně řečeno, dluhopis je cenný papír, kterým se orgán, který ho vydal (stát, právnická osoba) zavazuje, že po uplynutí doby, která je na dluhopisu vyznačena, splatí tomu, kdo si dluhopis koupil, určitou částku peněz. V podstatě se tak jedná o způsob, jak si subjekt může půjčit od investorů, aniž by musel oslovovat banku nebo jiný subjekt. Z dluhopisů samozřejmě plyne úrok.

Státní či soukromé dluhopisy?

Dluhopisy dělíme na několik druhů. Asi největší popularitu si získaly státní dluhopisy, které vydává ministerstvo financí a tiskne je Česká národní banka, která také vyplácí úroky z dluhopisů. Dobře se do nich investuje, protože zde existuje jen minimální míra rizika ztráty, pokud jde tedy o české dluhopisy. U zahraničních dluhopisů často narazíte na zajímavější úroky, které jsou ovšem vykoupeny vyšším rizikem ztráty. Méně často formou jsou pak komunální dluhopisy, které mohou vydávat menší samosprávné celky se souhlasem ministerstva.

Druhou možností jsou dluhopisy soukromé, lépe řečeno korporátní. Těmi si podnik zajišťuje finance pro provedení určité finanční operace – získané prostředky mohou být použity na širokou škálu účelů, od rozšíření výroby až po vykrytí dluhů bránících v další činnosti. Zpravidla u nich najdeme i vyšší úrok, protože z nich plyne vyšší riziko než u státu.

Čím delší splatnost…

Dluhopisy se dají nakoupit s různou dobou splatnosti. Pokud se bavíme o splatnosti do jednoho roku, pak jsou to dluhopisy krátkodobé. Střednědobé dluhopisy mají splatnost do deseti let, a nad deset let se jedná o dluhopisy dlouhodobé. Platí zde rovnice, že čím delší je doba splatnosti, tím vyšší je riziko. A aby byla taková investice pro obchodníky zajímavá, musí se vyvážit vyšším úrokem.

Problémem je u dluhopisů také jejich proměnlivá cena. Záleží totiž na tom, jak se pohybují úrokové sazby. Pokud se úrok změní, projeví se to také na ceně nové emise dluhopisů. Když se totiž úrok sníží, je nová emise dluhopisů hůře obchodovatelná, ale původní dluhopisy s vyšší úrokovou sazbou prudce rostou na ceně, protože mají rázem vyšší hodnotu. Funguje to ale i naopak, pokud úroková sazba vzroste, jsou původní emise s nižšími sazbami jen velmi špatně obchodovatelné.

Existují ovšem i dluhopisy s proměnlivou úrokovou sazbou, které fungují tak, že se úrok dopočítává podle výkyvů na mezibankovním trhu. Určitou alternativu představují také dluhopisy s nulovým úrokem, které ovšem emitent prodává s výraznou slevou. Nedostanete z nich tedy žádný úrok, ovšem nakoupíte je za nižší hodnotu, než jaká má být za ně splacena. Tím pádem jste na nich stále ziskoví, pokud emitent dostojí svým závazkům.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek