Jak vypadá zkouška na zapsaného mediátora

Sdílet článek

Chystáte se v blízké době na zkoušku na zapsaného mediátora? V tom případě se vám jistě může hodit několik rad ohledně toho, z čeho se vlastně zkouška skládá a jak probíhá.

Kdo může jít ke zkoušce

Zkoušku u České advokátní komory může skládat pouze advokát. Ke zkoušce na zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti může jít každý, kdo má vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo navazujícím magisterském studijním programu ČR nebo ten, kdo získal odborné vysokoškolské vzdělání v zahraničí.

Nezáleží tak na tom, jestli má student vystudovaný humanitní nebo technický obor. Ke zkoušce však Ministerstvo spravedlnosti nikdy nepozve takového zájemce, který má pouze středoškolské vzdělání nebo titul Bc. I v takovém případě však daný uchazeč může činnost mediátora vykonávat, ovšem jen jako nezapsaný mediátor.

Písemný test a ústní zkouška

Zkouška na zapsaného mediátora se skládá ze dvou částí. Nejprve na vás bude čeká písemný test. Otázky k němu si můžete stáhnout z webu Ministerstva spravedlnosti. Je jich přibližně 500, na zkoušce vás jich přitom bude čekat 60. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba, abyste správně odpověděli alespoň na 40 z nich.

Pokud uspějete, přichází na řadu ústní část. O výsledcích písemného testu se přitom zpravidla dozvíte ještě ten samý den, a proto se nemusíte bát, že budete na verdikt čekat příliš dlouho.

Druhá část spočívá v ústní zkoušce před odbornou komisí. Právě před ní je třeba správně mediovat přidělenou kauzu. Tato část trvá celkem dvě hodiny. Nejprve dostanete čas pro veškerou přípravu a prostudování případu. Následně do místnosti vejdou figuranti (účastníci mediace), na které musíte správně a vhodně uplatňovat jednotlivé mediační techniky.

Zajímá vás o mediaci víc? Chcete se na zkoušku na zapsaného mediátora patřičně připravit? V tom případě lze využít kurzu Výcvik mediace, s pomocí kterého si osvojíte jednotlivé mediační techniky na praktických příkladech pod vedením zkušené mediátorky.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek