Jak zdanit příjmy z pronájmu bytu v roce 2018

Sdílet článek

Pokud máte volný byt, který pro svou potřebu nemáte, jak využít, ale někomu ho pronajímáte, jistě víte, že je to na jednu stranu hezký vedlejší příjem, ale na stranu druhou také spousta starostí. O svou nemovitost se musíte řádně starat, protože za ní stále zodpovídáte vy sami. A co víc, další starostí, která vám přibývá, je povinnost příjem z pronájmu nemovitosti zdanit.

Daně rozhodně nebudou nijak vysoké

Pokud vlastníte byt vy sami, jako fyzická osoba, týká se vás paragraf 9 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmu. V mnohých případech se může stát, že budete mít daň velmi nízkou, nebo dokonce vůbec žádnou. Ale hezky popořadě.

Co se tedy vlastně daní? Jedná se pouze o čisté příjmy, které z pronájmu nemovitosti máte. A protože s vlastnictvím i pronajímáním nemovitostí jsou spojené i náklady, je jasné, že se rozhodně nebude danit celá částka, kterou za nájem od svých nájemníků obdržíte.

Podobně jako u mnoha jiných skupin příjmů se dají i náklady spojené s pronajímáním nemovitosti odepsat z daní formou výdajového paušálu. Ten činí 30 % příjmů. Můžete si však vybrat, zda pro vás nebude výhodnější uplatnit reálné náklady. Ty ovšem musíte v každém případě evidovat a později doložit finančnímu úřadu. Ale pozor! Pokud vlastníte dvě a více nemovitostí, nelze například pro jednu uplatnit paušál a pro další reálné náklady. Pro všechny své nemovitosti si musíte zvolit jeden způsob.

Uplatnit skutečné náklady je ale poměrně složité, protože musíte nejen přesně evidovat všechny vaše náklady spojené s nemovitostí, ale také si musíte dát pozor, co podle zákona smíte uplatnit jako náklady, a co naopak spadá do odpisů.

Zajímavou možnost skýtá zákon pro vlastníky automobilu. Ročně si můžete odepsat až 48 tisíc korun za cesty spojené s cestováním za účelem údržby a správy nemovitosti. A navíc nemusíte nikomu vykazovat skutečně ujeté kilometry. Poměrně nově se také plně a hned uznávají platby, které plynou do fondů oprav, tedy nikoli až v momentu, kdy je z fondu něco hrazeno.

Pokud se rozhodnete využít výdajový paušál, můžete si odečíst z daní 30 procent příjmů vzniklých z pronájmu, nejvýše však do částky 600 tisíc korun. I tak musíte navíc vést evidenci o příjmech a výdajích, které s pronájmem souvisely.

Z daní lze odpočítat náklady na rekonstrukce

Z daní si můžete odečíst i takové náklady, které vedly ke zhodnocení nemovitosti, respektive k technickému zhodnocení. Sem se počítají takové náklady, jako je třeba výměna kotle, rekonstrukce jádra nebo další úpravy trvalé hodnoty. Na ty se ale uplatňují odpisy, nikoli klasické odpočty okamžitých nákladů.

Na příjmy z pronájmu nemovitosti se vztahuje pouze daňová povinnost, nikoli však povinnost odvádět z tohoto příjmu zdravotní a sociální pojištění. Navíc se dá i u těchto daní uplatnit daňová sleva, například sleva na poplatníka a další.

Odlišná situace přichází v případě, kdy máte nemovitost zapsanou ve svém obchodním majetku. V takovém případě se místo paragrafu 9 použije paragraf 7 výše zmíněného zákona, a zdanění probíhá jinou formou, například dochází ke stržení zdravotního a sociálního pojištění.

4.8/5 - (9 votes)
Sdílet článek