Je možné, aby pracovní poměr vznikl v nepracovní den?

Sdílet článek

Zákoník práce říká, že pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce. Tento den přitom ne vždy musí připadnout na pracovní den. Často se jedná například o datum 1. ledna nebo 1. května, kdy zaměstnanec do práce z důvodu státního svátku nejde.

Přínos pro zaměstnance

V případě, že je den nástupu do práce sjednán k prvnímu dni kalendářního měsíce (například 1. května), vzniká zaměstnanci již za tento měsíc nárok na dovolenou.

TIP: Zajímá vás, jak řešit konflikty na pracovišti? Možné řešení symbolizuje firemní mediace, která vás problémů zbaví.

Jako další skutečnost musíme uvést fakt, že někteří zaměstnavatelé si diktují určité podmínky, jejichž splnění je nutné pro získání určitých bonusů. A právě mezi tyto podmínky může patřit i fakt, že zaměstnanec musí splnit podmínku trvání pracovního poměru po celý rok. Pokud by tak měl ujednán nástup do práce místo 1. ledna až na 2. ledna, již by tuto podmínku nesplňoval.

Jak je to se zdravotním a nemocenským pojištěním

To vám nejlépe vysvětlíme na jednoduchých příkladech. U zdravotního pojištění platí, že pokud zaměstnavatel se zaměstnancem sjedná jako datum nástupu do práce 1. ledna, bude od tohoto data také hlášen na zdravotní pojišťovně. I když do práce pochopitelně fyzicky nastoupí až 2. ledna.

Zaměstnanci vzniká nemocenské pojištění dnem, ve kterém začíná vykonávat pro zaměstnavatele práci. U zaměstnance v pracovním poměru se za den, ve kterém tento zaměstnanec začal vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí.

Představte si například, že je jako den nástupu do práce sjednán čtvrtek 17. listopadu. Zaměstnanec v tento den nepracuje, jelikož se jedná o státní svátek. Za tento den má přitom nárok na náhradu mzdy, takže mu v tento den vzniká i účast na nemocenském pojištění. A to i když fakticky práci nevykonával.

S řešením konfliktů v práci vám pomůže již zmíněná firemní mediace. Více informací se o ní dozvíte na www.mediace-cr.cz.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek