Kdy lze čerpat náhradní volno?

Sdílet článek

Víte, kdy máte nárok na placené náhradní volno? Musejí nastat takzvané osobní překážky v práci, potom má zaměstnavatel povinnost, uvolnit vás z práce. Může se jednat například o stěhování, hledání nového zaměstnání, pohřeb či svatbu.

Návštěva lékaře
U návštěvy lékaře je důležité si objasnit pojem – nezbytně nutná doba. Je to kompletní čas, který strávíte na cestě tam i zpět od doktora, čas v čekárně i na vyšetření.

Jestliže vaše návštěva lékaře nesouvisí s výkonem pracovní činnosti, máte nárok čerpat volno na nezbytně nutnou dobu za následujících podmínek: Lékař by měl mít podepsanou smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou a ordinace by měla být, co nejblíže vašeho bydliště.

Svatba
Rozhodli jste se vstoupit do svazku manželského? Ženíte se či vdáváte? Máte tedy od zaměstnavatele nárok na 2 dny volna, ale pouze jeden den bude řádně proplacen. Pokud se žení či vdávají vaše děti, máte jako rodič nárok na jeden den volna. Naopak to platí stejně. Jestliže se koná svatba vašich rodičů, máte též nárok na jeden den volna.

Pohřeb
Nastane-li smutná událost a řešíte umrtí manželky, dítěte nebo družky, máte jako zaměstnanec nárok na volno v den pohřbu a následující dva dny. Jestliže řešíte pohřeb rodičů, bratra či setry, tchýně, tchána, snachy, zetě, švagra či švagrové dostanete jeden volný den. Poslední rozloušení s prarodiči či prarodiči manžela, vnuka či osoby, která s vámi žila v domácnosti máte též jeden den volna. Jestliže tyto pohřby organizujete, máte nárok na jeden den volna navíc.

Porod
Je-li vaše drahá polovička v očekávání a vezete jí do porodnice, dostanete placené volno na cestu tam i zpět. Chcete-li, ale být u porodu máte nárok jen na neplacené volno. Pokud se rozhodnete přestěhovat, máte nárok na 2 dny neplaceného volna, stejné podmínky platí i zpozdění veřejné dopravy či přerušení dopravy, například při sněhové kalamitě.

Další případy
Další volno, na nezbytně dlouhou dobu, na které máte nárok nastává pokud k lékaři doprovázíte druha, manžela, dítě, rodiče, tchýni či tchána. Jestliže doprovázíte někoho jiného, máte nárok na neplacené volno. Hledáte-li zaměstnání a chcete se zúčastnit výběrového řízení nebo navštívit úřad práce máte i v tomto případě nárok na neplacené volno. Během výpodní lhůty si lze každý týden vybrat půl den nebo po domluvě se zaměstnavatelem lze vybrat celý den, jednou za 14 dní. Váš zaměstnavatel je nadále povinnen vám proplatit doprovod zdravotně postiženého dítěte do sociálního zařízení nebo do speciálních školních institucí.

Přehledně – kdy lze čerpat náhradní volno?

 • Lékařské vyšetření, ošetření
 • Preventivní prohlídka
 • Očkování a vyšetření souvisící s výkonem práce
 • Pohřeb
 • Svatba
 • Narození dítěte
 • Přerušení dopravního provozu
 • Zpoždění dopravního prostředku
 • Hledání nového zaměstnání
 • Stěhování
 • Doprovod rodinného příslušníka k lékaři
 • Doprovod dítěte do poradny
 • Doprovod postiženého dítěte na internát
5/5 - (4 votes)
Sdílet článek