Mediace vedená více mediátory: Jak to u ní chodí?

Sdílet článek

Ne vždy je u mediace přítomen pouze jeden mediátor. Jak to u takové mediace vypadá a který z mediátorů celé setkání vede? A liší se v něčem cena?

Jak setkání vypadá

I když většina mediací probíhá za přítomnosti pouze jednoho mediátora, existují případy, kdy se u tohoto setkání sejde mediátorů více. Typicky se jedná například o situaci, kdy je větší počet mediovaných stran. V zákoně o mediaci, konkrétně v § 2 se dočtete, že mediace je „postup při řešení konfliktu za přítomnosti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami v konfliktu zúčastněnými“.

Z toho vyplývá, že mediace vedená více mediátory patří mezi naprosto standardní postup, se kterým počítá i samotné znění zákona.

TIP: Rádi byste se věnovali profesi mediátora? Přihlaste se na kurz Výcvik mediace a naučte se vše potřebné.

Kdo takovou mediaci vede

Při mediaci vedené více mediátory se oba vzájemně doplňují tak, aby přinesli co nejvyšší prospěch klientům. Za kvalitně vedenou mediaci proto zodpovídají oba přítomní mediátoři. Každý z nich může pokládat klientům otázky nebo vést dialog.

Výhody a nevýhody

Mezi hlavní výhody mediace vedené více mediátory patří snížení rizika, že některá z mediovaných stran bude mít pochybnosti o nestrannosti mediátora.  Výhodou může být i rozdílný temperament mediátorů nebo rozdílný způsob jejich vyjadřování.

Mezi další přednosti takové mediace patří i skutečnost, že více hlav vám může pomoci podívat se na celou situaci z více úhlů pohledu. Ideální je případ, kdy se mediátoři liší svým profesním zaměřením a zkušenostmi.

Co se týče ceny takové mediace, odměna mediátora je vždy smluvní. Každý zapsaný mediátor má povinnost sdělit cenu mediace včetně všech dalších poplatků předem. Nezapsaný mediátor takovou povinnost nemá, je však vhodné, aby i v takovém případě klient cenu za mediaci znal dopředu.

Více informací ze světa mediace se dozvíte na www.kurzymediace.cz.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek