Může škola pustit svého žáka samotného domů při dřívějším uvolnění z vyučování?

Sdílet článek

Rodiče sepíší písemnou žádost o dřívější uvolnění dítěte z vyučování. Může však základní škola svého žáka pustit ze školy samotného? S touto situací se setkávají pracovníci ve školství, stejně jako rodiče dětí. Jak to řešit?

Některé školy se odvolávají na školní řád

Existují školy, které nechtějí uvolnit dítě ze školy samotné. Argumentují přitom zpravidla tím, že za dítě nesou odpovědnost až do skončení vyučování. Mnohdy se také pracovníci dané školy odkazují na to, že to tak přeci stojí v zákoně, případně alespoň ve školním řádu. A že dítě z vyučování propustí pouze za předpokladu, že si jej přijde vyzvednout rodič.

TIP: Uvedená situace někdy může vyvolat nepříjemné konflikty. Řešením je mediace do škol.

Co najdeme v zákoně

V případě, že zákonný zástupce dítěte z vážného důvodu požádá o uvolnění dítěte, škola za toto dítě po jeho uvolnění již odpovědnost nenese.

V zákoně (a to nikoliv školském) je uvedeno, že za dítě nesou odpovědnost rodiče. Ti tuto odpovědnost mohou svěřit jiné osobě (v tomto případě právě škole).

Pokud tedy rodič dítěte škole písemně sdělí, že žádá o dřívější uvolnění dítěte z vyučování a že dítě bude ze školy odcházet samo, nemá škola nejmenší možnost to neumožnit. V opačném případě by totiž již zasahovala do rodičovských kompetencí.

A co když si dítě propustku napíše samo?

Škola se někdy může obávat, že si dítě (například již starší deváťák) takovou propustku napíše samo. V takovém případě má škola hned několik možností, jak si to ověřit. Vzhledem k tomu, že škola má telefonický nebo e-mailový kontakt alespoň na jednoho z rodičů, může se o pravosti takové propustky v případě pochybností informovat.

Konflikty ve škole a jejich řešením se kromě jiného zabývá mediace. Zjistěte o ní více informací.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek