NÁVOD – Jak si zažádat o příspěvek na bydlení ?

Sdílet článek

Pokud hledáte informace o tom, jak podat žádost o příspěvek na bydlení na Úřadu práce ČR, máme pro vás několik možností, jak toho dosáhnout.

JAK ZAŽÁDAT?

První možností je podání ON-LINE žádosti pomocí Identity občana. Další možností je podání osobně nebo na podatelnu příslušného kontaktního pracoviště. Můžete také využít poštovní služby a žádost zaslat na adresu příslušného kontaktního pracoviště. Poslední možností je podání žádosti emailem s elektronickým podpisem na emailovou adresu příslušného kontaktního pracoviště, nebo přes datovou schránku do datové schránky příslušného kontaktního pracoviště.

Pokud se rozhodnete pro podání žádosti prostřednictvím vyplnění prázdného formuláře pro tisk (tj. způsoby podání 2-5), budete potřebovat také následující dokumenty:

  1. Průkaz totožnosti pro všechny uvedené osoby ve formuláři. Pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, je třeba předložit rodný list.
  2. Rodný list pro děti do 15 let.
  3. Pokud máte příjem, je nutné předložit doklad o výši vašeho čtvrtletního příjmu pro každou osobu, která byt užívá.
  4. Pokud nemáte příjem (např. nemocenskou nebo dávky v nezaměstnanosti), je třeba předložit prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky.
  5. Prohlášení osob, které neuhrazují náklady na své potřeby společně se žadatelem. Toto je vhodné pro osoby, které žijí společně v bytě se žadatelem, ale nehospodaří s ním.
  6. Doklad o výši nákladů na bydlení, ve kterém uvedete úhrady za nájemné, energie a další služby včetně vyúčtování zálohových plateb, pokud se vyúčtování týká kalendářního čtvrtletí, za které se prokazují náklady na bydlení. Tento doklad je nutné předložit do konce prvního měsíce každého čtvrtletí.
  7. Doklad o výživném, které je poskytováno osobou, která v bytě bydlí.
  8. Doklad o tom, že máte nárok na příspěvek na bydlení podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
  9. Potvrzení od vlastníka, že jste v jeho bytě nájemcem, nebo potvrzení od vedoucího útvaru obce s rozšířenou působností o vlastnictví bytu.
  10. Pokud požadujete příspěvek na bydlení na základě nároku na příspěvek na bydlení podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, je třeba předložit také doklad o tom, že máte nárok na příspěvek na bydlení podle tohoto zákona.

Všechny výše uvedené dokumenty jsou nutné k vyřízení žádosti o příspěvek na bydlení a jejich nedodání může vést k odmítnutí žádosti. Je důležité dbát na aktuálnost a správnost všech předkládaných dokumentů, aby nedošlo k zbytečným komplikacím při vyřizování žádosti. Je také důležité věnovat pozornost lhůtám pro podání žádosti a pro předkládání dokumentů, abyste mohli včas získat příspěvek na bydlení, který potřebujete.

Pokud máte další otázky týkající se podání žádosti o příspěvek na bydlení, můžete se obrátit na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR podle místa skutečného pobytu oprávněné osoby nebo se informovat na webových stránkách Úřadu práce ČR. Tam naleznete i další podrobnosti o podmínkách pro získání příspěvku na bydlení a o postupech při podávání žádosti.

Jestliže vás návod zaujal neváhejte se kouknout i na další tutoriál, který jsme pro váš připravili a to NÁVOD – Jak získat ONLINE voličský průkaz pro prezidentské volby 2023?

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek