NÁVOD – Jak získat ONLINE voličský průkaz pro prezidentské volby 2023?

Sdílet článek

Před prezidentskými volbami 2023 se mnoho lidí ptá, jak získat online voličský průkaz pro volby v České republice. Je to snadný proces, který zabere jen pár minut.

Základní informace

Voličský průkaz je doklad, který umožňuje volit osobám, které nemohou být přítomny v místě svého trvalého bydliště v době konání voleb. Je možné o něj požádat v případě, že se chcete zúčastnit prezidentských voleb v roce 2023.

Existuje několik způsobů, jak podat žádost o voličský průkaz. Můžete to udělat osobně s úředně ověřeným podpisem, pomocí datové schránky fyzické osoby nebo prostřednictvím Portálu občana s připojenou datovou schránkou. Je třeba mít na paměti, že pro každé volby se vydává nový voličský průkaz, který nelze použít v budoucích volbách. V případě dvoukolových voleb je třeba požádat o samostatný voličský průkaz pro každé kolo.

Voličský průkaz samotný není dokladem totožnosti. Při příchodu do volebního okrsku je nutné prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem a současně předložit voličský průkaz. Ten vám bude odebrán před samotným hlasováním, aby se zamezilo vícenásobnému hlasování. Pokud se nakonec rozhodnete volit v okrsku podle místa svého trvalého pobytu, musíte voličský průkaz také odevzdat.

Kdo může žádat?

O voličský průkaz může požádat každá osoba starší 18 let, která je způsobilá k výkonu volebního práva. Pokud tedy splňujete tyto podmínky, můžete o voličský průkaz zažádat na obecním úřadě (magistrát, městský úřad, úřad městyse, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřad městské části hlavního města Prahy). Žádost o voličský průkaz je možné podat písemně (s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronicky pomocí datové schránky.

Voličský průkaz umožňuje volit v libovolném volebním okrsku v zemi. Je tedy možné volit i mimo místo svého trvalého bydliště. Je však důležité zažádat o voličský průkaz včas, aby byl k dispozici v době konání voleb.

Pokud se rozhodnete pro volbu s voličským průkazem, je důležité mít na paměti, že je nutné splnit několik podmínek. Například je nutné prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem a předložit voličský průkaz. Je také nutné odevzdat voličský průkaz před samotným hlasováním.

Voličský průkaz je vhodný pro osoby, které se chtějí zúčastnit voleb, ale nemohou být přítomny v místě svého trvalého bydliště v době konání voleb. Je důležité si uvědomit, že pro každé volby se vydává nový voličský průkaz a že je nutné splnit několik podmínek při volbě s tímto dokladem. Pokud splňujete podmínky pro vydání voličského průkazu a chcete volit mimo místo svého trvalého bydliště, neváhejte a zažádejte o něj včas.

Chcete-li zažádat o voličský průkaz pomocí Portálu občana, postupujte následovně:

  1. Přihlaste se do Portálu občana a v hlavní nabídce zvolte Žádost o voličský průkaz. Nebo vyberte položku Podání – Další podání – Žádost o vydání voličského průkazu.
  2. Vyberte volby, pro které chcete voličský průkaz získat. V případě dvoukolových voleb (senátních, prezidentských) můžete žádat o voličský průkaz na obě kola nebo jen na jedno kolo.
  3. V rámci on-line žádosti stanovte způsob převzetí voličského průkazu – poštou na určenou adresu, osobně na úřadě v ČR nebo osobně na úřadě v zahraničí.

Poznámka: Pro podání žádosti o voličský průkaz z Portálu občana je nutné mít připojenou datovou schránku fyzické osoby. Občané ČR s trvalým pobytem v zahraničí nemohou využít služeb Portálu občana a musí žádost podat písemně nebo osobně na zastupitelském úřadě v zahraničí.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek