Než začněte obchodovat s akciemi. Základní info.

Sdílet článek

Jedním z nejoblíbenějších obchodovatelných artiklů na trhu je akcie. Jedná se o cenný papír s proměnlivou hodnotou, který vyjadřuje stanovený podíl na vlastnictví společnosti. Než se pustíte do obchodování s akciemi, proč se o nich nedozvědět něco víc?

Nejenom nákup a prodej

Není tu pouze možnost akcie levně koupit, a až jejich cena vzroste, tak je zase prodat. Jednou z hlavních výhod plynoucích z akcií je dividenda – zjednodušeně řečeno, podíl na zisku společnosti, jejíž akcie vlastníte. Dividenda ale může být vyplacena i v okamžiku, kdy společnost v zisku není. Nebo naopak mohou přijít i situace, kdy je společnost silně zisková, ale své dividendy vyplácí jen jednou za několik let. Zářným příkladem může být americký mobilní gigant Apple, který to takto za časů Steva Jobse dělal, i když s jeho zisky by si mohl dovolit vyplácet dividendu rok co rok.

Riskujete (pouze) ztrátu peněz

Tím, že si koupíte svůj podíl ve společnosti ve formě akcií, nenesete žádnou odpovědnost za obchodní výsledky dané společnosti. Pokud se firma dostane do ztráty, zadluží se a padne do konkurzu, vás se to nijak nedotkne. Nejste odpovědní za dluhy, které společnost nadělá. Jediné, co riskujete, je ztráta vložených peněz. Jak už jsme říkali, cena akcií je proměnlivá. S ohledem na výsledky společnosti může stoupat, ale může také klesat.

Důležité je setrvat

Pokud se rozhodnete obchodovat s akciemi, je nutné zachovat si chladnou hlavu a nepanikařit. Musíte si uvědomit, jak citlivý je trh, a jak silně reaguje na všechny podněty. S cenou vašich akcií tedy mohou zamávat nejrůznější výkyvy. Určitě není dobrý nápad prodávat je hned, jak se jejích cena začne pohybovat směrem dolů. Napřed si musíte analyzovat, co za tímto propadem stojí, a jaká je pravděpodobnost, že se cena ještě vyšplhá nahoru.

Za příklad si můžeme vzít akcie společnosti Volkswagen, které se po provalení nechvalně známé aféry s podvody u testů dieselových motorů strmě propadly. Poměrně rychle ale opět nabraly stoupavou tendenci. Při nákupu a prodeji musíte brát v úvahu, za kolik jste danou akcii koupili, a pokud možno ji neprodávat za nižší cenu. Pokud je ale jasné, že se z toho vaše firma už nedostane, je lepší akcii prodat dřív, než společnost upadne do konkurzu, protože tím minimalizujete ztrátu a utržené prostředky můžete použít k investování do výnosnějších obchodů.

Různé druhy akcií

I akcie jedné společnosti mohou mít různou podobu. Akcie zakladatelské jsou takové, které jsou vydány při založení firmy, a ke kterým se ve většině případů zkrátka nedostanete, pokud je na vás nepřevede někdo ze zakládajících členů, například v dědictví. Nejčastější formou jsou takzvané akcie kmenové, které vás opravňují k výběru dividendy, ale také k účasti na valné hromadě společnosti a k hlasování na této valné hromadě. Zajímavou možností jsou pak akcie prioritní. U těch bývá většinou poskytnuta nějaká výhoda, ovšem na úkor výhody jiné. Můžete tak z nich například obdržet vyšší dividendu, ale výměnou za to, že nebudete mít právo podílet se na hlasování valné hromady.

5/5 - (5 votes)
Sdílet článek