Nezaměstnanost lidí nad 50 let? Stále velký problém.

Sdílet článek

Po více než deset let staré krizi a následné několikaleté recesi se podařilo českou ekonomiku vzpružit a nastartovat. Odpovídají tomu i data zaměstnavatelů, kteří se zoufale přetahují o zaměstnance, protože mohou zvyšovat objem výroby. V loňském roce dosáhla hladina nezaměstnanosti nejlepšího výsledku od propuknutí krize, přesto se však některé pozice dlouhodobě nedaří obsadit a problém je také u generace dnešních padesátníků a starších. Jak na tom tedy jsme?

Podle údajů Úřadu práce se loni v jeho evidenci uchazečů o zaměstnání nacházelo jen necelých 400 tisíc obyvatel, což činí méně než 5,5 procenta celkové populace ČR. Úřady práce byly navíc zahlceny požadavky zaměstnavatelů, celkově za loňský rok UP nabízel téměř 130 tisíc různých pracovních míst, tedy nejvíce za uplynulých devět let.

Nestojíme si špatně ani v mezinárodním srovnání, protože tato čísla nás řadí na druhé místo v EU. Mezi kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti už tradičně patří kraj Ústecký, a také Moravskoslezský region.

S obsazením některých pracovních pozic je ale problém. Firmy si i přes média pravidelně stěžují na to, že nemají zaměstnance, a tak musí najímat pracovní síly ze zahraničí. Často už ale nezmíní druhý fakt, který s tím přímo souvisí, nabízené mzdy na uvedené dlouhodobě neobsazené pozice patří k nejnižším v daných oborech, což způsobuje nízký či žádný zájem uchazečů.

Tradičně je tu také problém se zaměstnáváním uchazečů starších padesáti let. Z celkového množství evidovaných osob na Úřadu práce tvoří až třetinu osoby starší padesáti let. S jejich zaměstnáváním je dlouhodobý problém. Trend dnešní doby je najímat mladší zaměstnance, kteří mají pro firmu dlouhodobou perspektivu.

Ztratit s blížící se padesátkou zaměstnání je tak strašákem i pro sebezkušenějšího odborníka ve svém oboru, protože pro velkou část zaměstnavatelů je i přes své dosavadní zkušenosti a třeba i výborné pracovní výsledky neperspektivní. Roli v tom ovšem může hrát i naopak nedostatečná kvalifikace, zejména jazyková či stran moderních technologií, se kterými si starší generace obecně hůře rozumí. Často však může hrát roli i fyzická zátěž na dané pozici, respektive spíš vyžadované pracovní tempo, které už padesátníci nestíhají.

5/5 - (2 votes)
Sdílet článek