30.11.2016

Nominální mzda: co to je a jak funguje?

Nominální mzda je mzda, která je uvedena v mzdové smlouvě nebo vyjádřena v peněžních částkách, aniž by byla korelována s inflací nebo jinými faktory, které mohou ovlivnit hodnotu peněz v průběhu času. Nominální mzda se tedy liší od reálné mzdy, která je nominální mzdou korekovaná o inflaci nebo jiné faktory, aby byla zohledněna skutečná hodnota peněz. Například pokud má někdo nominální mzdu 50 000 Kč za měsíc a inflace je 5 %, reálná mzda tohoto zaměstnance bude nižší než 50 000 Kč, protože hodnota peněz během tohoto období klesla. Nominální mzda je obvykle používána při porovnávání mzdových úrovní mezi různými obdobími, ale pro srovnání mzdových úrovní mezi různými zeměmi nebo regiony se obvykle používá reálná mzda.