Nová zelená úsporám – nově nárok až na 450 tisíc korun

Sdílet článek

Dotační program na zateplování rodinných domů, výměnu starých oken či nových ekologických kotlů, to je Nová zelená úsporám. Věděli jste ale, že o dotaci můžete požádat i když stavíte rodinný dům s velmi nízkou energetickou náročností?

Výstavba nízkoenergetických rodinných domů je v programu Nová zelená úsporám rozdělena do dvou oblastí. Platí, že ekologičtější a úspornější domy získají větší dotaci. Klasické nízkoenergetické domy mohou získat dotaci až 300 tisíc korun. Domy, ve kterých je mimo úspornost a ekologičnost kladen důraz i na vytápění či výrobu elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů dosáhnou až na 450 tisíc Kč. Dotace administrativně zpracovává a vyplácí Státní fond životního prostředí. Výplata je prováděna jako jednorázová fixní dotace. Maximální výše může dosáhnout 50 procent doložitelných výdajů, v Ústeckém a Moravskoslezském kraji je podpora navýšena dokonce na 60 procent.

Samozřejmě, že dotaci nedostanou všechny domy. Jedna z hlavních podmínek, kterou stavěný dům musí splnit je tzv. měrná roční potřeba tepla na vytápění. Tato hodnota se musí pohybovat pod 20 kWh na metr čtvereční a rok v případě 300 tisícové dotace (podoblast podpory B.1), jestliže žádá o 450 tisíc (podoblast podpory B.2.), tato hodnota se musí pohybovat pod 15 kWh na metr čtvereční a kalendářní rok. Další parametry na které bude brát zřetel jsou napříkad – průvzdušnost obálky po dokončení stavby nebo průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy.

Následují další podmínky – žadatel o dotaci je povinnen zajisit odborný technický dozor, minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu musí být 75 procent a jestliže jsou v rodinném domě instalována zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, musí tak učinit společnost s odbornou technickou způsobilostí a certifikací.

Novinkou, která platí od ledna letošního roku je příspěvek na výstavbu zelených střech až ve výši 500 korun na metr čtvereční. Dále lze získat až 15 tisíc korun na využití tepla z odpadních vod.

Stavaři bytových domů z řad fyzických a právnických osob mohou nově také zažádat o dotace z programu Nová zelená úsporám. Tato novinka platí od začátku letošního roku. Tuto dotaci lze čerpat po celé České republice a není tak územně omezena. Maximální výše může dosahovat 15 procent na jeden stavební projekt.

Žádosti o dotace lze nově podávat kdykoliv během celého roku, tím se celé procesní řízení zjednodušilo. Přibylo i odborníků, kteří domácnostem s potřebnou administrativou poradí, protože do lehkého a přehledného procesu má žádost o dotaci ještě světelné roky daleko. Za přílišnou administrativní náročností byl program v minulosti oprávněně kritizován.

5/5 - (6 votes)
Sdílet článek