Od čeho se odvíjí cena za provedenou mediaci

Sdílet článek

Zajímá vás, jak se vlastně pohybuje cena za provedenou mediaci? Přečtěte si, na kolik vás vyjde první setkání s mediátorem nebo třeba mediace zpoplatněná smluvní cenou.

Cena by měla být známa před zahájením

Klienti by před zahájením mediace vždy měli být seznámeni s výší ceny za provedené sezení, nebo případně se způsobem jejího určení, ujednáním o záloze nebo informací, že mediace bude provedena bezplatně. V případě, že mediaci poskytuje zapsaný mediátor, se přitom jedná o jeho povinnost tuto informaci sdělit.

TIP: Láká vás profese mediátora? Zúčastněte se kurzu Výcvik mediace a osvojte si vše potřebné pro vykonávání této profese.

Cena se odvíjí od typu mediace

Pokud se jedná o takzvané první setkání s mediátorem, je cena stanovena vybranou vyhláškou. Ta přitom říká, že cena činí 400 Kč za každou započatou hodnotu. K této částce je přitom třeba připočíst DPH v případě, že mediátor je jeho plátcem.

Účastníci mediaci přitom tuto částku platí ve stejném poměru. V případě, že se nařízené setkání provádí s každou stranou zvlášť, hradí pochopitelně zmíněných 400 Kč každý ze zúčastněných klientů zvlášť.

Cílem prvního setkání však není provést mediaci. Mediace se zahajuje až v případě, kdy dojde k podpisu smlouvy o provedení mediace. Následně je mediace zpoplatněna smluvní částkou, která se však u každého mediátora může lišit. Můžeme přitom říct, že cena začíná zhruba na 500 Kč za každou započatou hodinu.

Více informací ze světa mediace se dozvíte na www.kurzymediace.cz.

Sdílet článek

Komentáře

komentářů