Od čeho se odvíjí cena za provedenou mediaci

Sdílet článek

Zajímá vás, jak se vlastně pohybuje cena za provedenou mediaci? Přečtěte si, na kolik vás vyjde první setkání s mediátorem nebo třeba mediace zpoplatněná smluvní cenou.

Cena by měla být známa před zahájením

Klienti by před zahájením mediace vždy měli být seznámeni s výší ceny za provedené sezení, nebo případně se způsobem jejího určení, ujednáním o záloze nebo informací, že mediace bude provedena bezplatně. V případě, že mediaci poskytuje zapsaný mediátor, se přitom jedná o jeho povinnost tuto informaci sdělit.

TIP: Láká vás profese mediátora? Zúčastněte se kurzu Výcvik mediace a osvojte si vše potřebné pro vykonávání této profese.

Cena se odvíjí od typu mediace

Pokud se jedná o takzvané první setkání s mediátorem, je cena stanovena vybranou vyhláškou. Ta přitom říká, že cena činí 400 Kč za každou započatou hodnotu. K této částce je přitom třeba připočíst DPH v případě, že mediátor je jeho plátcem.

Účastníci mediaci přitom tuto částku platí ve stejném poměru. V případě, že se nařízené setkání provádí s každou stranou zvlášť, hradí pochopitelně zmíněných 400 Kč každý ze zúčastněných klientů zvlášť.

Cílem prvního setkání však není provést mediaci. Mediace se zahajuje až v případě, kdy dojde k podpisu smlouvy o provedení mediace. Následně je mediace zpoplatněna smluvní částkou, která se však u každého mediátora může lišit. Můžeme přitom říct, že cena začíná zhruba na 500 Kč za každou započatou hodinu.

Více informací ze světa mediace se dozvíte na www.kurzymediace.cz.

3/5 - (2 votes)
Sdílet článek