Odpovídá mediátor za soulad mediační dohody s právem?

Sdílet článek

Mediační řízení, při kterém bývá předmětem řešení spor mezi dvěma účastníky, se obvykle hodnotí podle toho, zda mezi těmito účastníky došlo k uzavření písemné mediační dohody. Kdo vlastně za obsah mediační dohody zodpovídá?

Mediátor a jeho odbornost

V zákoně o mediaci je výslovně uvedeno, že za obsah mediační dohody jsou zodpovědné výlučně jednotlivé strany konfliktu. Nikoliv mediátor. Ten je totiž odborníkem na mediační proces. Vzhledem k tomu, že předmětem mediace může být spor týkající se rozmanitých oblastí našeho života, opravdu není možné, aby byl mediátor na všechna taková témata odborníkem.

Rozhodně tak nemůže nahradit advokáta nebo odborníka v jakémkoliv jiném oboru. Z tohoto důvodu je zřejmé, že se nemůže zaručit za obsah mediační dohody. Neodpovídá za to, zda bude v souladu s právem nebo zda bude například odpovídat stavebním, daňovým nebo zdravotnickým požadavkům.

Písemná mediační dohoda není povinností

Jelikož celá mediace i způsob jejího ukončení je plně v rukou zúčastněných stran, neexistuje ani žádný předpis pro nutnost vystavit mediační dohodu v papírové podobě. Pokud strany písemnou formu zvolit nechtějí, jednoduše se k tomuto typu mediační dohody nepřistoupí.

U povinností ještě chvíli zůstaneme. Mediační dohodu nemusí sepsat dokonce ani samotný mediátor. Není problém, pokud si ji chtějí účastníci sepsat sami. Pokud se však strany předem domluví, že výstupem mediace bude písemná dohoda, sepíše ji mediátor podle pokynů zúčastněných. Následně dohodu spolupodepíše a doplní datum.

Chcete se o průběhu mediace dozvědět více? Zúčastněte se Výcviku mediace s praktickým mediováním modelových kauz, se kterými se na mediaci můžete setkat.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek