P2P půjčky jsou moderní investicí budoucnosti

Sdílet článek

V dnešní době existuje takřka nepřeberné množství možností, jak lze investovat svoje peníze. Jednu z často volených moderních variant představují P2P půjčky. S principy jejich fungování a rizikovostí těchto půjček pro případného investora se je možné seznámit na následujících řádcích. Zmíněny a ve stručnosti charakterizovány budou i nejvýznamnější české P2P platformy.

Princip fungování P2P půjček

Pojem P2P půjčky je odvozen z anglického peer-to-peer (rovný s rovným), což znamená, že si navzájem půjčují sobě rovní uživatelé. Samotný proces půjčky začíná tím způsobem, že společnost, která zprostředkovává P2P půjčky (platforma), si žadatele o půjčku prověří podobně, jako to dělá banka.

Především tak učiní ohledně typu a výše jejich příjmu, dalších závazků a dluhů z minulosti. Díky tomu se případnému investorovi dostanou důležité informace o bonitě zájemců o získání půjčky. P2P platforma ještě investorovi ulehčí rozhodování, komu své peníze svěří, tím, že žadatelům přidělí rating, který odhaduje pravděpodobnost, se kterou jsou schopni půjčku splatit.

Investor může zvolit různé strategie

Každého případného investora jistě bude zajímat, jakému riziku se poskytnutím půjčky vystavuje. Zde je samozřejmě vše odvislé od toho, jaký zvolí investiční přístup. Věřitel, který sází na jistotu, si bude pravděpodobně vybírat klienty s dobrým ratingem, jimž je nabízen nižší úrok, protože je pravděpodobné, že budou svoji půjčku zodpovědně splácet. Naopak věřitel, jenž se nebojí případné ztráty, si vybere některé žádosti o půjčku s horšími ratingy.

Případný zisk bude větší, na druhou stranu je tu i vyšší riziko, že se dlužník se svými splátkami zpozdí. V extrémním případě nebude schopen půjčku splatit vůbec a věřitel o své peníze přijde. Ideální situace nastává v okamžiku, kdy mu každý měsíc přijde na účet splátka, jež v sobě zahrnuje nejen splátku jistiny, ale také zaplacený úrok.

Jak začít podnikat na P2P platformách?

Co se všechno musí případný zájemce o tento způsob investování učinit? Předností P2P půjček je jejich jednoduchost, která spočívá také v tom, že investorovi stačí vyplnit vstupní dotazník, nahrát svoje dva doklady totožnosti a tím má účet založený. Dále již je jen na jeho uvážení, kolik peněz se na něj rozhodne zaslat. Po přihlášení na svůj účet si také může rozhodnout, kolik peněz a do jaké půjčky chce investovat.

P2P platformy a smluvní zajištění půjčky

Půjčování samozřejmě musí mít jasně dané podmínky a pravidla. Proto P2P platformy zastřešují vždy celou transakci rovněž po právní stránce. Sepíší smlouvu mezi žadatelem o půjčku a věřitelem, postarají se i o to, aby peníze dorazily vždy na správnou adresu. Jejich nevděčná role spočívá v tom, že je jejich povinností řešit situaci s dlužníky, kteří se ocitli v prodlení. Proto je v jejich zájmu získat co nejpřesnější představu o bonitě případných klientů a rozšířené představy o tom, že si lidé na podobných platformách půjčují jen na čestné slovo, jsou zcela scestné.

Nejčastějším důvodem k zamítnutí půjčky bývá nedostatečná výše příjmů, nespolehlivá finanční historie i probíhající exekuce. Pro žadatele o půjčku představuje naději, že na rozdíl od bank je některé škraloupy v jejich finanční historii automaticky nediskvalifikují, najdou se totiž investoři, kteří jsou ochotni jít do většího rizika, přičemž si samozřejmě za tuto svoji odvahu nechají zaplatit.

Jak velké částky je možné na P2P platformách vydělat?

Jak velké je rozpětí možného zhodnocení investovaných financí? Již z předešlého odstavce vyplývá, že je značně vysoké. Pohybuje se přibližně od 3 % v případě investování do nejlepších ratingů až po 20 %, kdy je naopak investováno do těch nejrizikovějších zákazníků.
Není nutné dlouze rozebírat, že zodpovědný investor rozhodně nevsadí vše ne jednu kartu, ale pokud se bude orientovat spíše na rizikové klienty, rozloží své investice mezi větší počet zájemců o půjčku. Tím docílí toho, že v případě ojedinělého nesplácení, mu ostatní půjčky stejně v celkovém měřítku vydělají.

Historie P2P platforem v České republice

Pokud mají půjčky získat konkrétní rámec a pravidla, je nezbytností existence P2P platforem, které spojují lidi, kteří si potřebují půjčit, s těmi, kteří jsou ochotni půjčit. Historie P2P půjček u nás není dlouhá, když jako první tu roku 2010 začala fungovat společnost Bankerat. Většímu zájmu veřejnosti se tyto půjčky začaly těšit teprve od roku 2015, kdy začaly fungovat Zonky i se svojí marketingovou kampaní.

Hlavní rozdíl mezi platformou Bankerat a Zonky spočívá v tom, že v prvním případě investoři sami žadatelům o půjčky navrhují, za jaký úrok jim případně půjčí, ale smluvit si mohou i další podmínky, kupříkladu nutnost mít ručitele. Od roku 2017 je možné využívat rovněž služeb české fintechové společnosti Bondster. K dispozici jsou rovněž služby zahraničních serverů, z nichž za zmínku jistě stojí lotyšský Mintos, který nabízí službu i podporu v českém jazyce.

Specifika českých P2P platforem

Společnost Bankerat se chlubí tím, že je schopna půjčit prakticky každému, daní za tuto ochotu jsou však vyšší úroky, které mohou sahat až ke 40 % p. a. Na druhou stranu je třeba přiznat, že žadatelé danou úrokovou sazbu dopředu znají. V rámci této platformy jsou to právě zájemci o půjčku, kteří ve svém profilu vyplňují, jaký nejvyšší úrok jsou ochotni přijmout, přičemž investoři ho nesmí překročit. Současně by měli sami zvážit, zda je žadatel jím navrhovanou částku skutečně schopen splácet.

Společnost Zonky se sice do širšího povědomí dostala i legračním křížencem osla se zebrou, z hlouposti ji však nikdo obvinit nemůže! Žadatele o půjčku zařazuje podle zjištěné bonity do 11 skupin, když každá z těchto skupin má přiřazenu úrokovou sazbu, která se pohybuje v rozmezí 2,99 % – 19,99 %. Zájemce může svoje naděje na získání půjčky zvýšit originálním příběhem, proč by právě on měl půjčku získat.

Následně čeká, až se investoři na požadovanou částku složí. Identita žadatelů obvykle zůstává skrytá a stejně tak je tomu s investory. Zonky se od dalších služeb liší rovněž tím, že pokud půjčku již jednou schválí, klient si může být jistý, že bude také zafinancována. Když by se totiž nenašel dostatek investorů, Zonky půjčku dofinancují. S tím se v zahraničí obvykle setkat nelze. Toto specifikum je dáno tím, že Zonky chtějí fungovat jako konkurence bankovního trhu, kdežto v cizině jsou P2P platformy určeny pro lidi, kteří de facto nemají naději dosáhnout na bankovní úvěr.

Česko-slovenský portál Žlutý meloun v současnosti z legislativních důvodů peníze u nás půjčovat nemůže. Ve stejné situaci se nachází i další platforma Banking Online. Specifická je potom platforma Prestito, kterou nelze v pravém slova smyslu vnímat jako P2P platformu. Jde o inzertní portál, kde je za drobný poplatek poskytován prostor pro inzeráty žadatelům o půjčku. Na ně reagují inzerenti se svými konkrétními nabídkami. Když dojde k dohodě, všechnu smluvní agendu řeší spolu, nikoli s pomocí Prestita.

V cizině se za půjčku nestydí!

Obecně je možné konstatovat, že zatímco v České republice je možné spolehlivé P2P platformy i dnes spočítat na prstech jedné ruky, v zahraničí jich existují doslova stovky. Překvapivým rozdílem je potom problematika anonymity. V České republice zůstávají žadatelé o půjčku raději anonymní, v zahraničí je tomu často právě naopak!

Sdílet článek
Tento záznam byl publikován v Magazín . Uložit odkaz do záložek.