Proč je důležité věnovat čas přípravě na mediaci

Sdílet článek

Přesto, že mediace představuje velmi neformální proces, jedná se o určitou formu vyjednávání s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku pro jednotlivé strany konfliktu. Aby však mediace měla smysl, měli byste na ni přijít již připraveni. Jak konkrétně?

Cíl mediace upravuje zákon

V zákoně o mediaci najdeme, že cílem facilitativní mediace je pomoct jednotlivým stranám konfliktu dosáhnout smírného řešení uzavřením písemné mediační dohody. Zodpovědnost mediátora přitom spočívá v nalezení skutečných potřeb zúčastněných stran. Má tak na starost společně s nimi přijít na to, co je pro ně ve skutečnosti důležité.

V dnešní době jen málokdo pátrá po příčinách, možnostech a důsledcích. Kvůli tomu strany mediace mnohdy neznají opravdové motivy svého jednání.

TIP: Láká vás naučit se řešit konflikty a pomáhat druhým z pozice mediátora? Absolvujte kurz Výcvik mediace, který vás na toto povolání připraví.

Jak by měla příprava před mediací vypadat

Přípravu před mediací můžeme rozdělit do dvou úrovní – úroveň procesní a faktickou. V první části se připravte na to, co se bude dít a co se od vás bude u mediace očekávat. Aby byla mediace úspěšná, je nezbytně nutné, aby účastníci byli ochotní mluvit otevřeně. A dále také, aby se nad pokládanými otázkami opravdu zamýšleli.

Za úspěch lze přitom považovat nejen zmiňovanou mediační dohodu. Neméně hodnotné je i to, že si zúčastněné strany uvědomí, co opravdu chtějí a potřebují.

Příprava faktická je poté již spojena se samotným tématem mediace. Pokud je například předmětem mediace vypořádání spoluvlastnictví, měly by si i strany o této problematice předem zjistit adekvátní informace. V tomto konkrétním případě například to, jaké jsou možnosti pro navýšení úvěru, jaká by byla výše potenciálních splátek nebo třeba co o vypořádání spoluvlastnictví říká zákon.

Více informací ze světa mediace se dozvíte na www.kurzymediace.cz.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek