5.1.2023

Úroková sazba

Úroková sazba je míra, ve které je úvěr nebo vklad úročen. Je to procentní hodnota, která určuje, kolik peněz za rok nebo za jiné období zaplatíte za půjčení peněz nebo naopak získáte za to, že jste peníze půjčili. Úroková sazba se může lišit podle toho, jak dlouho si peníze půjčujete nebo půjčujete, jak velký úvěr nebo vklad máte a také podle aktuálních ekonomických podmínek. Úroková sazba může být fixní nebo proměnná. V případě fixní úrokové sazby je míra úroku pevně stanovená na celé období, po které si peníze půjčujete nebo půjčujete. U proměnné úrokové sazby se může míra úroku měnit v průběhu času v závislosti na aktuálních ekonomických podmínkách.

Jak se úrok počítá?

Úrok se počítá z výše úvěru nebo vkladu a úrokové sazby po dobu, po kterou si peníze půjčujete nebo naopak půjčujete. Vzorec pro výpočet úroku je následující:

Úrok = Výše úvěru nebo vkladu x Úroková sazba x Doba půjčky nebo vkladu

Příklad: Pokud si vezmete půjčku ve výši 100 000 Kč na dobu 5 let s úrokovou sazbou 4 %, výše úroku bude:

Úrok = 100 000 Kč x 4 % x 5 let = 20 000 Kč

Takže celková výše půjčky bude 120 000 Kč (100 000 Kč + 20 000 Kč).

5/5 - (1 vote)