30.11.2016

Složené úročení – co to je a jak se počítá?

Složené úročení je finanční termín, který se používá pro označení úročení peněz, při kterém se úroky připočítávají k původní sumě a tvoří tak základ pro výpočet dalších úroků. To znamená, že úroky se nejenom vyplácejí, ale také znovu zainvestují a začnou přinášet další úroky.

Existuje složené úročení, protože umožňuje vyšší růst finančních prostředků než pouhé úročení původní sumy. To je dáno tím, že se úroky znovu zainvestují a přinášejí další zisk.

Složené úročení se může využívat v mnoha oblastech, například při výpočtu úroků na spořicích účtech, při výpočtu úroků z úvěrů nebo při výpočtu zisku z investicí do akcií. Je také možné ho použít při výpočtu inflace a při plánování finančního zabezpečení v budoucnosti.

Výpočet složeného úročení je založen na vzorci: C = P * (1 + r/n) ^ (n*t), kde C je celková suma peněz po úročení, P je původní suma peněz, r je úroková sazba, n je počet úročení za jednotku času (obvykle rok) a t je počet jednotek času, po které se peníze úročí.

Příklad výpočtu složeného úročení?

V investicích do akcií se složené úročení může využít při výpočtu očekávaného zisku z dané investice. Například pokud byste investovali 1000 dolarů do akcií s očekávaným ročním výnosem 10 % a počítali s tím, že investice bude trvat 5 let, mohli byste použít vzor výpočtu složeného úročení k výpočtu, kolik peněz byste po uplynutí těchto 5 let získali. V tomto případě by výsledek vypadal následovně: C = 1000 * (1 + 0.1/1) ^ (1*5) = 1628,9 dolarů. To znamená, že byste po uplynutí 5 let získali 628,9 dolarů navíc, což je výsledek složeného úročení.

Je důležité mít na paměti, že výpočet složeného úročení je pouze orientační a může se lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a okolnostech. I přesto je ale složené úročení užitečným nástrojem pro plánování finanční budoucnosti a výpočet očekávaného zisku z investic.