Srovnání: Důchody u nás a jinde v Evropě

Sdílet článek

Starobní důchod, jinak řečeno také penze, je také srovnatelným měřítkem pro porovnávání naší životní úrovně s ostatními zeměmi Evropské unie. Protože se ekonomická situace v různých zemích liší, liší se samozřejmě také důchody, ale i životní úroveň penzistů. Jak na tom u nás v České republice jsme v porovnání s vyspělejšími státy?

Začněme tedy s tím nejlákavějším, co asi zajímá většinu z nás, které země jsou na to v EU nejlépe s důchodem? Suverénně vede Lucembursko, kde penzisté průměrně pobírají částku kolem 80 tisíc korun. Poměrně dobře jsou na tom také severské země. Konkrétně v Norsku si důchodci přijdou na cca 47 tisíc korun měsíčně, v Dánsku o deset tisíc méně. Pomyslné třetí místo v celkovém žebříčku obsazuje Řecko, ovšem s ohledem na jeho ekonomickou situaci není tento údaj zcela směrodatný.

Česká republika patří do spodní poloviny tabulky, naši důchodci pobírají necelých 11 tisíc korun měsíčně. Jen o maličko lépe jsou na tom Poláci, ale překvapivě také Britové, kteří pobírají jen necelých 12 500 korun měsíčně. Zajímavý údaj přichází také z Německa, s nímž se často rádi v mnoha ohledech srovnáváme. Důchodci zde pobírají něco přes 21 tisíc korun, ovšem pozor, životní náklady jsou u našeho západního souseda o dost vyšší, tudíž ani s německým důchodem to nemusí být zrovna na vyskakování.

Výše vašeho důchodu je přímo úměrná výši vašich příjmů v produktivních letech, respektive na tom, kolik odvedete za svůj pracovní život státu na sociálním pojištění. Obecně platí, že pro nárok na starobní důchod musíte splňovat dvě podmínky:

-alespoň třicet let účasti na státním sociálním pojištění bez náhradních dob (mateřská dovolená, evidence na úřadu práce apod.), nebo 33 let celkového pojištění (pokud chcete odejít do penze v roce 2017. S každým dalším rokem se potřebné množství let zvyšuje o rok)

-dosažení důchodového věku, který se u nás aktuálně pohybuje mezi 63-68 lety v závislosti na ročníku narození

Je však možné pobírat také dvojí důchod. To v případě, že jste odpracovali část svého pracovního života v zahraničí. Pravidla se stát od státu liší, například v Německu platí, že po odpracování pěti let máte nárok na 150 € měsíčně, po deseti letech na 200 € měsíčně a s každým dalším rokem navíc se částka drobně navyšuje. V případě, že jste odpracovali v zahraničí potřebnou dobu pro důchod v plné výši, můžete pobírat i plný zahraniční důchod.

3.7/5 - (10 votes)
Sdílet článek