Víte, do jaké výše nese zaměstnanec obecnou odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli?

Sdílet článek

Existují celkem 4 typy odpovědnosti zaměstnance za způsobenou škodu. V tomto článku se přitom zaměříme na obecnou odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem. Ať už je zaměstnanec zaměstnán na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, vždy je povinen jednat tak, aby zaměstnavateli nezpůsobil škodu.

V jakém případě zaměstnanec musí uhradit škodu

Zákon uvádí, že zaměstnanec má povinnost nahradit škodu zaměstnavateli v případě, že ji způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním. Často přitom následně takové jednání může způsobit špatné vztahy na pracovišti.

Je přitom třeba rozlišovat dva typy škody – úmyslnou a neúmyslnou. Neúmyslná škoda vzniká třeba v případech, kdy zaměstnanec něco z neopatrnosti rozbije nebo třeba nezkontroluje. A patří zde i situace, kdy zaměstnanec za něco odpovídá, ovšem kontrola ze strany státních orgánů odhalí nedostatky. Následně uloží zaměstnavateli pokutu a ten ji pak může s níže uvedenými omezeními po zaměstnanci vymáhat.

Popisovaná škoda přitom musí vzniknout v rámci plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s ním.

Do jaké výše zaměstnanec za škodu odpovídá

Pokud zaměstnanec škodu způsobí z nedbalosti, odpovídá za ni maximálně do výše 4,5násobku svého průměrného měsíčního hrubého výdělku. Nikdy však nezaplatí víc, než je skutečná výše způsobené škody.

Pokud však zaměstnanec škodu způsobil úmyslně (nebo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek), odpovídá za vzniklou škodu bez limitu. A to i v situaci, kdy výše škody výrazně převyšuje jeho měsíční příjem.

Důležité je ovšem zmínit, že zaměstnanec nemusí škodu vždy jen zaplatit. Pokud třeba škoda spočívá ve ztrátě nebo rozbití věci, může zaměstnanec koupit nebo jinak získat takovou věc novou. Náhrada škody totiž neznamená pokutu za způsobenou škodu. Zaměstnanec se zaměstnavatelem by vždy měli projednat, jakou formu náhrady zvolí.

Pokud však přeci jen následkem toho nepanuje na pracovišti příjemná atmosféra, je jedním z možných řešení firemní mediace. Více se o ní může dozvědět na www.mediace-cr.cz.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek