Zájem dítěte je třeba v mediaci zohlednit. Jak přesně?

Sdílet článek

U rodinných mediací se můžete setkat s pojmem zájem dítěte. Víte, jak lze tento pojem chápat? A jak přesně jej při mediaci zohlednit?

Mediace se používá v rodinně-právních záležitostech

Mediace se používá v mnoha různých sporech. Jednou z oblastí jsou přitom i rodinně-právní záležitosti. V tomto směru přináší mediace velkou spoustu výhod. Předně se jedná o rychlost a komplexnost řešení situace.

Další výhodou jsou poté bezpochyby nižší vynaložené náklady a skutečnost, že účastníci sporu aktivně ovlivňují výsledek mediace. Každý účastník dále získává příležitost být slyšen a pochopen.

TIP: Rodinná mediace je velmi účinným nástrojem pro řešení rodinných sporů.

Jak lze chápat zájem dítěte v mediaci

Může se zdát, že význam tohoto pojmu je poměrně zřejmý a není třeba jej vysvětlovat. Setkáváme se s ním minimálně ve dvou mezinárodněprávních dokumentech. Jedná se o Úmluvu a právech dítěte a Haagskou úmluvu.

Platí, že mediátor by měl při své práci vždy zohledňovat zájmy dítěte. I když pochopitelně každý mediátor vnímá situace a závěry probíhající mediace odlišnými způsoby.

Zájem dítěte v praxi

V průběhu rodinné mediace se formuje vzájemná dohoda obou stran, tedy rodičů. Mediátor by přitom měl tuto dohodu hodnotit s přihlédnutím k tomu, zda dítěti tento stav přinese větší množství pozitiv než negativ.

Pojďme si to vysvětlit na praktickém příkladu. Představte si, že rodiče řeší volnočasové aktivity svého potomka. Oba rodiče přitom mají jasnou představu o tom, co přesně by dítě mělo dělat. Pod takovou představou se například skrývá 5 různých kroužků týdně. V tomto případě je třeba zvážit, zda se opravdu jedná o zohlednění zájmu dítěte. A zda je to pro dítě ve výsledku pozitivní.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek
Tento záznam byl publikován v Magazín . Uložit odkaz do záložek.