Zkouška na zapsaného mediátora: Jak se přihlásit a co očekávat

Sdílet článek

Rádi byste se stali zapsaným mediátorem? V tom případě je nejprve třeba složit zkoušku. Kde se koná a jak se na ni přihlásit? To se dozvíte právě v tomto článku.

Kde se zkouška skládá

Pokud se chcete stát zapsaným mediátorem, je třeba složit státní zkoušku před komisí na Ministerstvu spravedlnosti. Advokáti však tuto zkoušku skládají před komisí u České advokátní komory.

Přihláška ke zkoušce

V případě, že se budete o zkoušku na zapsaného mediátora ucházet, je třeba se k ní patřičně přihlásit. K tomu je třeba vyplnit písemnou žádost, kterou najdete na webu Ministerstva spravedlnosti. Ta musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností (pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu). Dále je třeba také uvádět druh zkoušky, kterou požadujete vykonat a na závěr připojíte i datum a podpis.

K této žádosti o vykonání zkoušky uchazeč připojuje například doklad o zaplacení poplatku, informaci o dosaženém vzdělání a absolvovaném školení v oblasti mediace. Nebo konkrétní informace o vaší vykonávané praxi v oblasti mediace.

Nepodceňte přípravu

Zkouška na zapsaného mediátora rozhodně nepatří mezi ty nejjednodušší. Skládá se přitom ze dvou částí – písemného testu a ústní zkoušky. Otázky k písemné části si lze přitom stáhnout z portálu Ministerstva spravedlnosti.

Ústní část zkoušky trvá dvě hodiny. Během této doby je na vás, abyste se stranami vyjednali pravidla, za kterých bude mediace probíhat. Neočekává se od vás, že během stanoveného času se stranami dospějete k dohodě. Komise spíše bude posuzovat to, jak ovládáte jednotlivé mediační techniky a zda je v praxi dokážete vhodně využívat.

S přípravou vám může pomoci kurz Výcvik mediace v Praze. Během šesti dnů se zde naučíte vše potřebné pro vykonávání profese mediátora.

5/5 - (1 vote)
Sdílet článek